SILANG WALANG DAAN of ABCOMM Batch 2019 wins Gold Award at 9th EdukCircle Documentary Making Festival

SILANG WALANG DAAN of ABCOMM Batch 2019 wins Gold Award at 9th EdukCircle Documentary Making Festival By: Anne Jobelle Alforja “Nawa sa pamamagitan ng dokumentaryong ito ay maging gising tayo sa kalagayan ng ating bansa, lalo na sa mga kababayan nating tila napabayaan na.” – Juan Carlo Mirabuna, Executive Producer, Silang Walang Daan Another gold…